Saturday, September 12, 2009

Kufanya Mitihani na Mimba

Serikali imesharuhusu wanafunzi 'waliteleza' kufanya mitihani ya mwisho. Juzi wameanza wa darasa la saba. Nafikiri mwendo ndio huohuo kwa kidato cha nne na cha sita.Hivi ni faida zipi na hasara zipi tuzitarajie kwa ruksa hii?

Picha kutoka kwa michuzi

Labels:

Wednesday, September 09, 2009

Bidhaa Bandia Tanzania
Kalamu halali na bandia.

Tanzania imejikuta ikiwa dampo la bidhaa bandia (counterfeits). Msururu ni mrefu; simu, saa, redio, runinga na kadhalika ( mfano wa kalamu pichani). Nyingi inasemekana zinatoka kwa wajamaa wenzetu, China. Pengine hizi ni za matumizi yasiyohusu moja kwa moja mfumo wa kibaolojia wa binadamu. Siku hizi hata dawa (mfano picha ya dawa) na chakula vingine ni bandia. Hapa pana hatari kuu kwa sababu matumizi na hivyo hatari zake ni za moja kwa moja. Wakati tunashangaa pengine na kupiga vita kidogo, majahili wa bidhaa Bandi ndio kwanza kumekucha.

Mwandishi mzoefu na mhadhiri Ayub Rioba anatanabaisha siku moja watumiaji watakuwa bandia pia:

So someone wakes up from a fake mattress, steps on fake slippers, walks on fake tiled floor to the fake knobbed door of one�s bathroom. One showers with water purified using fake chlorine with a fake soap and dries oneself with a fake towel.

One switches on a fake television set to watch news gathered using a fake camera and then walks to the dining table to start breakfast with bread prepared from fake ingredients. When someone begins to feel a headache and walks to a nearby pharmacy and there one finds a fake pharmacist with a fake name and a fake certificate selling fake drugs.

Someone turns to look at herself in the mirror and develops a feeling that they probably may need some bodily repair. Someone ends up ordering some fake drugs which they are made to believe, can balloon up flattened bodily parts.

Fake is a deeper self-inflicted reality in this part of the world that very few of us are prepared to admit. We are prone to fakes because we love fakes, we enjoy fakes, we promote fakes, we perpetuate fakes and we protect fakes.

Isome story nzima hapa the Citizen

Labels: